Usluge

DIJAMANTNO REZANJE BETONA (ARMIRANOG BETONA)

Pod dijamantnim rezanjem betona smatra se rezanje betonskih elemenata pomoću rotirajućih alata na kojima su pričvršćeni dijamantni segmenti.
Radove dijamntnog rezanja betona možemo podjeliti u tri grupe
(izvodimo sve 3 vrste navedenih radova)

  1. Dijamantno rezanje podova, ploča i ostlih horizontalnih elemenata
  2. Dijamantno rezanje zidova, stupova i ostalih vertikalnih elementa
  3. Rezanje dijamantnom sajlom

Stoga  i strojeve možemo također grupirati kao:

  1. Podne rezačice
  2. Zidne pile
  3. Strojevi za pogon dijamantnih sajli

PODNE REZAČICE
Podne rezačice mogu biti pogonjene elektro motorima (uglavnom se koriste u zatvorenim prostorima), te pogonjene benziskim ili diesel motorima. Uglavnom se koriste za razrezivanje ploča ili izvedbu kanala u podovima. Dubine rezanja su uglavnom do 50cm, a snage motora 5-180kw.

ZIDNE PILE
Zidne pile pogonjene su elektro motorima ili hidraulikom, a za njih je karakteristično to što se pokretni dio stroja postavlja na vodilice koje se prethodno pričvrščuju na zid, a u pojedinim slučajevima koriste se i za rezanje u podu (u slučajevima kada se traži velika preciznost ili kad nema dovoljno prostora za manevriranje podnim rezačicama dubine rezenja su do 90cm, snage motora uglavnom od 5 do 30kw.


STROJEVI ZA POGON DIJAMANTNIH SAJLI.
To su strojevi koji pogone sajle obložene dijamantnim valjčićima (poput perli) te koji ih istovremeno stežu u sve manju rotirajuču petlju obavijenu oko elemnta koji se reže. Debljina elemenata koji se režu nije ograničena, a često se koriste i u slučajevima gdje pristup drugim tipovima strojeva nije moguć. Snage su obično od 15-30kw, pogon je električni ili hidraulični.

U svojem radu koristimo se svim trima navedenim grupama strojeva, uz svu potrebnu pripadajuću opremu, kao npr.: skele, podupirači, elektropneumatski čekići, agregati, mobilni rezervoari...

Svi tipovi strojeva na elektruični pogon zahtjevaju električnu struju napona 380W i jakosti od 16A naviše, a sva rezanja izvode se uz hlađenje reznog alata tehnološkom vodom, uz zaštitu objekta odsisavanjem i odvođenjem vode kako nebi došlo do oštećenja uslijed djelovanja vode.

Prema potrebi odvozimo izrezane komade betona na našu predhodno osiguranu deponiju.

 

DIJAMANTNO BUŠENJE BETONA (ARMIRANOG BETONA)

Dijamantno bušenje betona vrši se pomoću električnih ili (rijeđe) hidrauličnih bušilica koje se sastoje od postolja sa vodilicom, kliznog elemnta koji se pomiče po vodilici, pogonskog motora i dijamantne bušaće krune. Postolje sa vodilicom čvrsto se učvrščuje za bušeni element, a po njemu kliže dio na koji se pričvrščuje pogonski motor koji rotira bušaću krunu koja prodire u elemt koji se buši uz istovremeno hlađenje tehnološkom vodom. Uobičajeni promjeri bušenja su od 8mm do 500mm, a uz primjenu specijalnih tehnika moguće je izvesti i veće promjere.

U svome radu koristimo veći broj bušilica različitih karakteristika, a u stanju smo objekte potpuno zaštiti od izljevanja tehnološke vode.

Bušilice, uglavnom, koriste električnu struju napona 220W i priključiuju se na standarne utičnice.

Dubine bušenja mogu sezati i do nekoliko metara dubine.
U stanju smo izvršiti sve standarne i nestandarne radove bušenja armiranog betona.

RAZGRADNJA MASIVNOG BETONA HIDRAULIČKIM KLIPOVIMA
U situacijama gdje iz određenih razloga nije moguće ili isplativo vršiti radove razgradnje betona dijamntnim tehnikama, postoji mogućnost razaranja betonskih elemenata ugradnjom hidrauličkih klipova u prethodno izbušene rupe. Klipovi se ( pod tlakom od 200 bara) šire i vrše pritisak od 400T /klip tj. 800T sa jednim parom klipova i dovode do raspuknuća betonskih elemenata.

KOMBINIRANE METODE RAZGRADNJE BETONA (ARMIRANOG BETONA)

U određenim situacijama potrebno je kombinirati sve naprijed navedene tehnike, a također uključiti sredstva i tehniku koperanata. To se odnosi uglavnom na dizalice, hidraulične čekiće na radnim strojevima, viličare, građevinsku mehanizaciju te radi transporta izrezanog betona, kamione i "labudice". Dijelove konstrukcije ponekad je moguće dijamantnim tehnikama odvojiti od objekta, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja, a onda ih uz pomoć građevinske mehanizacije ukloniti.